29 thg 8, 2010

ÂM HỌC

Âm học là một nhánh của vật lý học, nghiên cứu về sự lan truyền của sóng âm thanh trong các loại môi trường và sự tác động qua lại của nó với vật chất Các hướng nghiên cứu trong ngành âm học vĩ mô hiện nay:
Sự truyền âm trong môi trường biến động
Sự khuyếch tán âm thanh trong môi trường không đồng chất, trong các môi trường không được sắp xếp theo thứ tự nhất định
Đặc điểm của các quá trình vi mô trong trường sóng âm thanh
Trạng thái của vật chất trong trường sóng siêu âm
Ở mức độ vi mô, dao động đàn hồi của môi trường được miêu tả bởi các phônôn - sự dao động tập thể của các nguyên tử và iôn. Trong kim loại và chất bán dẫn, những dao động như vậy của các iôn gây ra các dao động điện. Như vậy ở cấp bậc vi mô, âm thanh có thể sinh ra dòng điện. Một bộ phận của âm học, nghiên cứu hiện tượng trên và các ứng dụng của nó, gọi là điện-âm học.
Một hướng nghiên cứu nữa của âm học là quang-âm học, ngành khoa học nghiên cứu sự tương tác qua lại của sóng âm thanh và sóng ánh sáng trong môi trường, trong đó có sự nhiễu xạ của ánh sáng trong môi trường sóng siêu âm.
Trong mối quan hệ có tầm quan trọng lớn của sóng âm thanh với cuộc sống sinh hoạt, âm học còn chia ra các hướng nghiên cứu như: âm học khí quyển, âm học địa lý, thủy âm học, âm học liên quan với các ngành sinh học, kiến trúc, phép dò khuyết tật ...
llsoundandlightll@gmail.com 0906715077 - 0956180088

Không có nhận xét nào: